Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28

Program SENIORIALNY – etap I

Program: „Działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego” pn. ,,Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”

Cel projektu: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-2020, którego celem jest aktywna integracja mieszkańców Szopienic oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Beneficjent: Miasto Katowice – Miasto na prawach powiatu

SENIORZY 2018-2019 - logotypy

 

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod nr telefonu 32/256 99 77 w Filii nr 1 MDK przy ul. Obr. Westerplatte 10.

 

Polecane wydarzenia artystyczne:

 

Polecane wydarzenia artystyczne w czerwcu 2020:

las w słoiku 2020 19.06.20.Plakat seniorzy teatr VI 2020 stronaPlakat senior makrama 29 strona

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ