Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28

Pracownia ceramiki dla dorosłych

Lista uczestników na zajęcia 2021/2022 jest kompletna.

Pracownia ceramiki dla dorosłych jest artystyczną formą spędzania wolnego czasu.

Spotykamy się w każdą środę o godz.11.00 – 14:00 grupa I

o godz.16:00 – 19:00 grupa II w sali ceramicznej.

Koszt pojedynczych zajęć wynosi 25 zł.
Płatność u Instruktora.

Instruktor: Agnieszka Niczke-Kamińska

W celu realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach ceramicznych jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, ul. Gen. Hallera 28, 40-321 Katowice, zwany dalej MDK. 

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ