Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28

Klub seniora i klub gry w karty

Plakat klub seniora wg.standaryzacji na stronę

SZOPIENICKI KLUB SENIORA

Idea powstania Klubu Seniora zrodziła się podczas jednej z narad samorządu gminy. Pomysł ten od razu zyskał aprobatę starszych mieszkańców Szopienic oraz dyrekcji Miejskiego Domu Kultury „Szopienice”. Na pierwsze spotkanie, które odbyło się 16 kwietnia 1997 r. przyszło kilkanaście osób. Bardzo szybko Klub się rozwijał, a co za tym idzie, powiększała się liczba członków. Zarząd Klubu, wyłoniony na pierwszym spotkaniu ukonstytuował się na krótki czas, ale w miarę rozrastania się Klubu, jeszcze w 1997 r., powołany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna, które prężnie działały przez wiele lat. W ich skład wchodzili: Rozalia Przybyła (Przewodnicząca), Hubert Pielorz, Helena Stolorz, Sylwester Grudniok. Przez 12 lat i 8 miesięcy funkcję Przewodniczącej Klubu Seniora pełniła Pani Rozalia Przybyła. Na przełomie lat 2019 i 2010 kierownictwo Klubu przejęła Dorota Brzozowska a od 2018 roku pełniła Katarzyna Solarz. Od 2020 roku kierownictwo klubu ponownie przejęła Pani Dorota Brzozowska.

Klub Seniora 1998

Klub działał i działa nadal bardzo aktywnie. Seniorzy, oprócz cotygodniowych spotkań, założyli Klub Gry w Karty, organizują wiele imprez m. in. spotkania opłatkowe, zabawy na pożegnanie jesieni, wyjeżdżają na wycieczki ( np. do Wisły, Brennej, czeskiego Cieszyna, Pszczyny, Częstochowy, Na Górę Św. Anny i Jurę Krakowsko-Częstochowską). Warto również wspomnieć, że w 1999 r. szopienicki Klub Seniora otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową w XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Klub Seniora „O Laur Seniora ’99”, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek kultury w Bydgoszczy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora.

Klub Seniora spotyka się cotygodniowo, w każdą środę od godz. 15.00 w sali widowiskowej Filii nr 1  MDK „Szopienice-Giszowiec”.

SAeniorki plakat 2020 strona

Klub Gry w Karty organizuje swoje spotkania na balkonie sali widowiskowej w każdy poniedziałek od. godz. 10.00 do 13.00.

Klub Seniora 2013

Dnia 15 stycznia 2014 roku w Szopienickim Klubie Seniora odbyło się Spotkanie Opłatkowe  połączone z Zabawą Karnawałową,

a oto krótka fotorelacja z wydarzenia:

spotkanie seniorów 3 spotkanie seniorów 5 spotkanie seniorów 6 spotkanie seniorów 7 spotkanie seniorów 8 spotkanie seniorów 9spotkanie seniorów 11 spotkanie seniorów

Dnia 05.11.2014 r. Szopienicki Klub Seniora zorganizował zabawę pt. „Powitanie Jesieni”, i oto krótka fotorelacja z wydarzenia :

 

Zabawa klubowa „Pożegnanie lata” 26.10.2016r :

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ